เกี่ยวกับบริษัท
LCI CARTE RICICLATE
บริษัทที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
L.C.I. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิลของประเทศอิตาลี เป็นการก่อตั้งร่วมกันของสองบริษัท คือ บริษัท Rowe GmbH และบริษัท UPM - Kymmene Oyj โดยนำกระดาษใช้แล้วจากประเทศอิตาลีมาทำการรีไซเคิล

ซึ่งบริษัท Rowe Gesellschaft fuer Rohstoffhandel Wertstoffrecycling Entsorgung GmbH นั้น เป็นบริษัทเยอรมันที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจด้านการรีไซเคิลกระดาษใช้แล้ว และกระดาษทิ้งแล้วซึ่งนำมาจากเทศบาล โดยมีโรงงานหลักอยู่ที่เมือง Norimberga และโรงงานอีกสองแห่งอยู่ที่เมือง Monaco และ Dachau

ส่วนบริษัท Upm – Kymmene Oyj นั้น เป็นบริษัทฟินแลนด์ที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ มีโรงงานอยู่ทั่วโลก ทั้งสิ้น 64 โรงงาน (โรงงานผลิตกระดาษสำหรับงานกราฟฟิค ) โดยในยุโรปมี 53 โรงงาน ในสหรัฐอเมริกามี 4 โรงงาน ในประเทศจีนมี 3 โรงงาน ในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย และ แอฟริกาใต้ มีประเทศละ 1 โรงงาน

วัตถุประสงค์หลักของ L.C.I. คือ เพื่อรวบรวมกำลังซื้อในประเทศอิตาลีของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน รวมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว และพยายามช่วยเหลือด้านโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ การร่วมมือกันของบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน ช่วยเหลือบริษัทที่อยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นและเทศบาลทำการปรับปรุงกระบวนการแยกกระดาษใช้แล้วหรือกระดาษทิ้งแล้วที่รวบรวมได้ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินงานของ L.C.I. ยังนับได้ว่าเป็นวิธีที่ช่วยระบายกระดาษใช้แล้วที่เป็นขยะส่วนเกินในประเทศอิตาลี อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บรวมรวมขยะซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ไม่ต้องนำเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยส่วนเกินไปกำจัดทิ้งยังที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

ด้วยมูลค่ารายได้จากการขาย 25.500.000 ยูโร หลังจากที่ดำเนินธุรกิจเพียงปีที่สอง ทำให้ L.C.I. กลายเป็นบริษัทหนึ่งที่เข้มแข็งและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำการจัดหากระดาษป้อนให้กับบริษัทแม่ทั้งสองบริษัทแล้ว L.C.I. ยังได้จัดหากระดาษป้อนให้กับโรงงานผลิตกระดาษที่สำคัญหลาย ๆ แห่งในประเทศออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมัน รวมทั้งสโลเวเนีย และกำลังขยายเครือข่ายธุรกิจออกไปในแถบเอเชีย โดยได้ดำเนินการในประเทศอินเดีย ไทย และเวียดนามเมื่อปี 2553 และในประเทศจีนเมื่อปี 2554

ส่วนในตลาดอิตาลีเอง L.C.I. ก็กำลังทำการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแยกกระดาษใช้แล้วหรือกระดาษทิ้งแล้วที่รวบรวมได้ให้ดีขึ้นอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมมือกับคลังวัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อที่ว่าวัสดุที่รวบรวมได้นั้น จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยหลายบริษัทมากขึ้น

การจัดการเชิงพลวัตรภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการรับประกันถึงประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการจัดการ ทั้งในส่วนโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ