การติดต่อสอบถาม
ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จากนั้น ท่านจะได้รับการติดต่อกลับโดยตรงจากทีมงานผู้รับผิดชอบของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่จะตอบปัญหาหรือข้อสงสัยทั้งหมดของท่าน

ทั้งนี้ ถ้าท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลข +39.0422.693111

ช่องที่มีเครื่องหมาย (*)
ชื่อบริษัท* เขต/อำเภอ*
ประเภทธุรกิจ* จังหวัด*
ชื่อ* โทรศัพท์*
นามสกุล* แฟกซ์
ตำแหน่ง* อีเมล*
ที่อยู่ เว็บไซต์
รหัสไปรษณีย์
เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้อนุญาตให้บริษัท L.C.I. srl ใช้ข้อมูลส่วนตัว เฉพาะเพื่อการติดต่อสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเท่านั้น ฉะนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้แก่บริษัท บริษัทไม่สามารถนำไปขายหรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกได้ และจะต้องได้รับการจัดการข้อมูลตามกฎหมายของประเทศอิตาลีว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว D. Lgs. 196/03 ทั้งนี้ ผู้ลงนามข้างท้าย สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขหรือลบข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยเขียนอีเมลติดต่อไปที่ lci@lci-srl.it